STUDIEDAG 11 november 2017

 

Op 11 november aanstaande organiseren wij een studiedag over de annexatieplannen van Nederland na 1945.
Duitsland moest door gebiedsafstand boeten voor alle ellende hier aangericht.

In onderstaande tekst kunt u kennisnemen van de inhoud van de lezingen van de vier deskundigen.
De studiedag heeft als titel “Landjepik” en wordt gehouden in het Heimatmuseum in Leer (Ostfriesland).

Wij hopen op subsidie zodat een deelnemersbijdrage van slechts € 15.- kostendekkend is.

 

 

Landjepik

 

Na de bevrijding in 1945 is de stemming in Nederland zeer anti-Duits. De vijand is verslagen en moet  betalen voor alle aangerichte oorlogsschade. Een nota van 20 miljard gulden wordt ingediend bij de geallieerden. Men begrijpt dat Duitsland straatarm is, maar het is wel een groot land waar best een flink stuk van af kan.

Karel Essink spreekt over het nog steeds niet opgeloste grensprobleem in de Eems-Dollard.
 

Na de vorming van de Dollard in 1509 als gevolg van de Cosmas en Damianusvloed  duurde het tot ongeveer 1600 voor serieus werk werd gemaakt van het terugwinnen van het verloren gegane land. De vraag waar de grens lag werd vanaf dat moment belangrijk. Diverse keren werden nieuwe grensverdragen gesloten. De laatste keer in 1960. Er bleef echter een door Nederland en Duitsland ‘betwist gebied’. Midden in de Dollard staat een grenspaal die geen grenspaal is. Kortom, er valt veel  te vertellen over de staatsgrens in dit gebied.

Dr. Karel Essink werkte als marien ecoloog in Waddenzee en Eems-Dollard. Na zijn pensioen verdiepte hij zich bij de Stichting Verdronken Geschiedenis in de historie van dit gebied. (www.verdronkengeschiedenis.nl)

Nach der Dollartbildung, infolge der Cosmas und Damianflut vom Jahre 1509, dauerte es bis etwa 1600 bevor man geziehlte Schritte unternahm das verloren gegangene Land wieder zurückzugewinnen. Wichtig dabei war die Frage bezüglich der genauen Lage der Grenze. Vielmals wurden Grenzverträge abgeschlossen, das letzte Mal im Jahre 1960. Im Ems Ästuar liegt jedoch ein noch immer von Deutschland und den Niederlanden umstrittenes Gebiet. In der Mitte des Dollarts steht ein Grenzpfahl ohne offiziellen Status. Kurz gesagt, es gibt vieles zu erzählen über die Staatsgrenze im Ems Dollart Gebiet.

Dr. Karel Essink war tätig als Meeresökologe im Wattenmeer und Ems-Dollart Ästuar. Nach seiner Pensionierung befasste er sich im Rahmen der Stichting Verdronken Geschiedenis/Stiftung Versunkene Geschichte mit historischen Fragen dieses Gebiets. (www.versunkenegeschichte.de)  

 


Hoe Nederland de annexatie van Duits gebied rechtvaardigt wordt door Klaas Hoogenboezem behandeld. Alle zeilen van de propaganda worden bijgezet. Het Nederlandse volk is verdeeld over de regeringsplannen. Ook de geallieerden moeten van de noodzaak ervan overtuigd worden. Uiteindelijk blijven in 1949 Elten en Tudderen als grenscorrecties over. Nederland heeft nog vergeefs geprobeerd deze te ruilen voor Borkum. Het bezit van dit eiland zou groot gewicht in de schaal werpen voor de Nederlandse visie op de Eems-Dollardgrens. In 1963 worden Elten en Tudderen weer Duits. De relaties tussen de grensbewoners zijn sterk verbeterd, maar de Eems-Dollard grens blijft betwist.


Om alvast enig Duits bezit te verwerven neemt de overheid  Duitse boeren hun grond in Nederland af. In 1824 was er een overeenkomst gesloten waar de grens tussen Duitsland en Nederland definitief vastgelegd werd: het Traktaat van Meppen. Het bleek toen dat zowel Duitse als Nederlandse boeren  akkers in het aangrenzende buurland bezatenen. Deze zogenaamde Traktaatlanderijen mochten ongehinderd bewerkt worden. Nederland besluit nu dat alle Duitse Traktaatlanderijen geconfiskeerd worden. Deze naasting veroorzaakt veel woede en verdriet in het Duitse grensgebied. Over dit probleem van de Traktaatlanderijen zal Dirkje Mulder spreken,
Ook zal zij duidelijk maken hoe de voorheen goede relaties tussen de grensbewoners weer hersteld worden.

Ook in Ostfriesland heeft de oorlog een streep gezet door de onderlinge contacten tussen de bewoners aan beide kanten van de grens. Hier hing ook de angst voor annexatie in de lucht. Tegelijk was men ook boos over de totaal veranderde houding van de Nederlanders waarmee men voor de oorlog zo vriendschappelijk omging. Hoe kon men Ostfrriesland willen annexeren. Gelukkig zijn er ook dappere mensen  die zich inzetten voor het herstel van de vroegere goede relaties. Welke mensen waren dit en wat waren hun motieven? 
Marijn Molema doet verslag in zijn lezing  over deze toenaderingen en het resultaat ervan.

 

De Flyer

 

 

Anmeldungen für Interessierte aus Deutschland:

Heimatmuseum Leer

Neue Straße 12-14

26789 Leer

Telefon: 0049 491 2019

E-Mail: verwaltung@heimatmuseum-leer.de

Bankverbindung für die Überweisung der Teilnahmegebühr in Höhe von 15,00 €

(inkl. Lunch und Getränke) in Deutschland:

Heimatverein Leer

Sparkasse LeerWittmund

IBAN: DE52285500000010813277

BIC: BRLADE21LER

Anmeldung für Interessierte aus den Niederlanden:

Stichting Over-en-Weer / Hin-und-Zurück

Herr Klaas Hoogenboezem

Telefon: 0031 591 615052

E-Mail: khoogenboezem@planet.nl

Bankverbindung für die Überweisung der Teilnahmegebühr in Höhe von 15,00 €

(inkl. Lunch und Getränke) in den Niederlanden:

Stichting Over-en-Weer / Hin-und-Zurueck

NL60 INGB 0003 4218 76

 

 

 

          

 


Actueel


   
    Home

    Ontstaan

    Bestuur

    Contact

    Actueel

    Archief

    Links